Q-55-XXXI,XXXII. Геологический разрез по линии А1-А3